Kurumsal

Fotogrametrik yöntemle üretilen pafta ve ortofoto örneklerimiz

 1/1000 ölçekli fotogrametrik yöntemle üretilen sayısal pafta ve True (gerçek) ortofoto örneklerimiz. Stereo hava fotoğraflarından cad yazılımında üretilen 1/1000 ölçekli pafta örneği

 

Ortofoto Nedir? True Ortofoto Günümüzde Hangi alanlarda Kullanılmaktadır? Ortofoto : Hava fotoğraflarının çekildikten sonra, distorsiyon, eğiklik ve yükseklik hataları giderildikten sonra, koordinatlı hale getirilen resimlerdir. Eğer Ortofoto true ( doğru, gerçek ) değil ise sadece bilgi amaçlı kullanılır. Alınan ölçüm ve koordinatlar kamera distorsiyon hatalarına farklılıklar gösterecektir. Ortofoto 1/1000 ölçekli olarak altlık kullanılacak ise mutlaka True ortofoto olmasına dikkat edilmesi gerekmetedir.
True Ortofoto nedir: True ( doğru - gerçek ) ortofoto, normal ortofotodan farklı olarak fotoğrafların çekim açılarından kaynaklanan hataların, DSM kullanılarak elde edilen 
ortogonal ortofotolardır. True ortofotolarda koordinat değerleri proje çizimi ile örtüşmektedir. 

 1/1000 ölçekli meskun alana ait pafta örneğimiz.

 1/1000 ölçekli fotogrametrik True (gerçek ) ortofoto örneğimiz.

 1/1000 ölçekli fotogrametik True ( gerçek ) ortofotoların birleşmiş hali

Stereo fotogrametrik kıymetlendirme örneğimiz.

 

 Siyah beyaz hava fotoğraflarından fotogrametrik kıymetlendirme

 

Fotogrametrik Kıymetlendirme nedir?
fotogrametrik uygulamalarda kullanılan; çizim, harita çizimi, derleme, fotogrametrik derleme, fotogrametrik kıymetlendirme, fotogrametrik değerlendirme, stereoskopik (stereo) derleme, stereoskopik (stereo) kıymetlendirme, stereoskopik (stereo) değerlendirme olarak da adlandırılan; fotogrametrik stereo kıymetlendirme aletlerinde, jeodezik kontrol noktalarından yararlanarak bindirilmiş hava fotoğraflarından oluşturulan üç boyutlu model üzerinde detay ve yükseklik bilgilerinin toplanması, grafik bilgilerin, haritaların ve diğer ürünlerin üretilmesi amacıyla yapılan işlemlerin tümüne verilen isim. diğer bir tanımla, resimdeki görüntüleri, nokta, çizgi ve alan şeklindeki detayları haritaya geçirme, bir haritayı kıymetlendirme, değerlendirme ve resimdeki ayrıntıları haritaya geçirme işlemi. (topoğ.) konumları bilinen noktalan diğer bir harita, plân ve benzeri materyal üzerine geçirme işlemi. harita, resim, ölçü ve türlü kaynaklardan yararlanarak yeni bir harita yapımı işlemi.

Havran stereo çizim örneğimiz.

 

3d Stereo çizim gayri meskun alan çizim örneğimiz.

 

 

 

WoldView-4 Uydusundan 30 cm çözünürlük stereo çizim örneği

Etiketler: 1/1000 ölçekli fotogrametrik örnek pafta, örnek fotogrametrik iş, fotogrametri örnek, örnek halihazır, true ortofoto, halihazır, harita, fotogrametri

ALAN ÖLÇÜMÜ APLİKASYON ÖLÇÜM İŞİ TARLA ÖLÇÜMÜ ARAZİ ÖLÇÜMÜ PLAN FOTOGRAMETRİ